måndag 27 februari 2012


Sitter och läser kalendern,jo det är  i år 2012 ,som  februari har en extradag 
den s k skottdagen
Legenden berättar: att det var "Irlands skyddshelgon S:t Patrick
som blev en tidig jämställdhetsapostel när
han bestämde att kvinnor kunde få fria 1 dag vart 4:e år.
Seden bjöd att kvinnans propå skulle tas på största allvar"

Inga kommentarer: